KCT-Delft

Werkgebieden

Coaching

Elke individuele coaching start met het bepalen van een specifiek doel: wat wil je bereiken. Vaak worden competenties als uitgangspunt genomen. De koppeling tussen doel en competenties geeft richting aan wat je wilt verbeteren. De relatie met je dagelijkse praktijk mag niet ontbreken. Meestal is de leidinggevende erbij betrokken. Een coachingstraject bestaat in het algemeen uit een serie van 6-8 gesprekken met een tussentijdse evaluatie.

Training

Een- of meerdaagse trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en management. Onderwerpen als onderhandelen, conflictbeheersing, effectief samenwerken in teams, time management, professioneel netwerken, gespreksvoering, leidinggeven, delegeren, motiveren. In de trainingen worden korte theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen en opdrachten. Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers.

Workshop

In een workshop wordt iedereen aan het werk gezet! Aan de hand van korte doelgerichte opdrachten wordt ervaren wat het onderwerp voor je kan betekenen. De onderwerpen zijn hetzelfde als bij de trainingen maar ....... In overleg met de opdrachtgever kiezen we welke (deel) onderwerpen aan de orde moeten komen.

Psychologische begeleiding

Deze gespeksvoering is voor mensen die zich hebben ziekgemeld. Door middel van klachtenreductie proberen we de balans van draagkracht en draaglast weer te herstellen. Welke vragen kunnen bij u leven? Ik ben de laatste tijd zo moe, hoe kan ik daarin verbetering brengen? Hoe kan ik prive en werk beter combineren? Ik kan al langere tijd niet meer goed slapen en blijf ‘snachts maar piekeren, hoe kan ik daar wat aan doen? Afhankelijk van uw vraag maken we in de eerste bijeenkomst een doelgericht plan van aanpak.